W związku z pandemią Covid-19 i trudną sytuacją publicznej służby zdrowia (ograniczona dostępność zabiegów operacyjnych) ortopedzi Przychodni Specjalistycznej Lancet podjęli decyzję o rozszerzeniu oferty medycznej. Już wkrótce pacjenci będą mieć możliwość poddania się leczeniu operacyjnemu schorzeń ortopedycznych prywatnie.

Przychodnia Specjalistyczna Lancet nawiązała współpracę z Novena Clinica Dr Piotr Kiwiński w zakresie dostępu do sali operacyjnej. Nowoczesna sala operacyjna mieści się w budynku kliniki przy ul. Szpitalnej 37 w Chełmie. Klinika dysponuje również salami chorych, co umożliwia hospitalizację pacjentów.


 


Już wkrótce zabiegi będą wykonywane w trybie jednodniowym w wybrane soboty, w znieczuleniu ogólnym lub odcinkowym, przeprowadzanym przez wykwalifikowanego anestezjologa. Początkowo przewiduje się wykonywanie drobniejszych zabiegów chirurgii ręki i stopy np. zespołu kanału nadgarstka, zespołu de Quervaina, zespołu rowka nerwu łokciowego, palców trzaskających, przykurczu Dupuytrena, usunięcia ganglionów, usunięcia materiału zespalającego, itp. Z czasem oferta zostanie rozszerzona o zabiegi artroskopowe kolana, stawu skokowego, a w przyszłości również barku.


Aktualnie wciąż możliwe jest leczenie operacyjne w prywatnym szpitalu Żagiel-Med w Lublinie. Tu możliwe są również większe zabiegi np. endoprotezoplastyki kolana i biodra, osteotomii korekcyjnych, artroskopii rekonstrukcyjnych, czy leczenia operacyjnego urazów narządu ruchu.


 

Przykurcz Dupuytrena

Przykurcz Dupuytrena to choroba rozcięgna dłoniowego ręki o nieznanej przyczynie, polegająca na jego zgrubieniu, tworzeniu guzków i pasm, prowadząc do przykurczu zgięciowego palców. Wśród przyczyn przykurczu Dupuytrena wymienia się predyspozycję...

Czytaj więcej

Łokieć golfisty

To choroba o podłożu zapalnym i zwyrodnieniowym analogicznym jak w przypadku łokcia tenisisty, lokalizująca się po przyśrodkowej stronie łokcia. Dotyczy przyczepów mięśni nawrotnego obłego i zginacza promieniowego nadgarstka do nadkłykcia...

Czytaj więcej

Łokieć tenisisty

Zwany również tendinopatią przyczepową mięśni prostowników nadgarstka i palców do nadkłykcia bocznego kości ramiennej jest najczęstszą przyczyną bólu łokcia. Częściej chorują mężczyźni, głównie w wieku ok. 40-50 lat. Przyczyną dolegliwości...

Czytaj więcej

Choroba de Quervaina

To schorzenie podobne do palca zatrzaskującego, obejmujące promieniową stronę nadgarstka, gdzie znajduje się wspólna pochewka ścięgien odwodziciela długiego i prostownika krótkiego kciuka. Najczęściej choroba związana jest z przeciążeniem i zmianami...

Czytaj więcej

Zespół kanału nadgarstka

Jest to najczęstsza neuropatia wynikająca z ucisku nerwu pośrodkowego w kostno-więzadłowym kanale na poziomie nadgarstka. Najczęściej chorują kobiety w wieku 40-50 lat. Czynniki predysponujące do powstania zespołu to nadwaga, niski...

Czytaj więcej

Palec zatrzaskujący

Bardzo częste schorzenie najczęściej obejmujące palec serdeczny i kciuk, ale również inne palce. Choroba częściej dotyczy kobiet, częściej występuje u osób chorych na cukrzycę i reumatoidalne zapalenie stawów. Nierzadko współistnieje...

Czytaj więcej

Podobne