Aby poprawić możliwość rejestracji telefonicznej pacjentów do lekarzy Lancetu wprowadzono usługę recepcji zdalnej Medycyny Praktycznej. Rejestracja zdalna czynna jest w godzinach 8:00 - 20:00 przez wszystkie dni tygodnia. Połączenie z rejestracją zdalną odbywa się automatycznie, jeśli nieczynna jest Recepcja Lancetu. Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu pod dodatkowym numerem telefonu: + 48 82 5470701. Recepcja zdalna umożliwia tylko rejestrację na udostępnione w terminarzu terminy wizyt. Pozostałe sprawy wymagają kontaktu bezpośredniego z Recepcją Lancetu lub z lekarzem prowadzącym.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z rejestracji internetowej >>>

Podobne