Przychodnia Specjalistyczna Lancet w Chełmie ma już 3 lata. 9 lipca przypada kolejna rocznica działalności. W ostatnim roku w gabinetach lekarskich przeprowadzono 9899 wizyt (zgodnie ze statystyką programu Empendium EDM Medycyny Praktycznej). Oznacza to, że średnio codziennie (również z dniami wolnymi od pracy i świętami) 27 pacjentów uzyskuje poradę lekarską w przychodni. Biorąc pod uwagę, że Lancet jest placówką niepubliczną, nie posiadającą umowy z NFZ na świadczenia, jest to bardzo wysoki wynik. Dziękujemy Pacjentom za obdarzone zaufanie i dziękujemy współpracownikom za ciężką pracę.

Współwłaściciele Przychodni Lancet.

Wśród najważniejszych wydarzeń w ostatnim roku w Lancecie należy wymienić:

  1. dołączenie do zespołu lekarzy Lancetu dr Małgorzaty Latalskiej
  2. modernizację, rozwój i rozszerzenie możliwości leczenia falą akustyczną ESWT
  3. uzyskanie tytułu specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu i uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk medycznych przed dr Bartosza Potoczniaka
  4. rozwój Gabinetu Leczenia Ran i prowadzenie ogólnopolskich webinarów z tej tamatyki z Przychodni Lancet
  5. uzyskanie tytułu magistra przez pielęgniarkę Elżbietę Kitę

Podobne