Przychodnia Specjalistyczna Lancet rozpoczyna leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów z zastosowaniem preparatu WINT, który jest uzyskiwany z krwi pacjenta. Cena pierwszych 10 aplikacji, obejmujących przygotowanie i podanie dostawowe to 1 tys. PLN. Zapisy na wizyty kwalifikujące w recepcji Lancetu pod nr tel. +48 82 575 0 575.

Zestaw zabiegowy Wint™ kit pozwala uzyskać autologiczny preparat z krwi obwodowej pacjenta, zawierający zwiększone ilości białka DKK-1, będącego naturalnym inhibitorem szlaku sygnałowego Wnt. Nadmierna aktywacja szlaku sygnałowego Wnt w tkankach stawu ma duże znaczenie w rozwoju choroby zwyrodnieniowej. Wykorzystanie inhibitora szlaku Wnt podawanego dostawowo jest wysoce innowacyjną terapią podążającą za najbardziej aktualną ścieżką i strategią w terapii choroby zwyrodnieniowej stawów.

Więcej informacji o preparacie >>>

 

Podobne