Dr Łukasz Kozak

Dr Łukasz Kozak Specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Od 2006 roku lekarz...

Dr Piotr Kosior

Dr Piotr Kosior WYKSZTAŁCENIE i DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu od 2010...

Dr Andrzej Kosior

Dr Andrzej Kosior  WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE: Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie 1968 - 1974...

Dr Jaromir Jarecki

Dr Jaromir Jarecki Wykształcenie : 2018 Egzamin specjalizacyjny w zakresie rehabilitacji medycznej 2010 Egzamin specjalizacyjny...

Dr Marcin Bąk

Dr Marcin Bąk WYKSZTAŁCENIE: 2007-2013 Specjalizacja lekarska w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu realizowana...

Dr Ewa Kosior-Jarecka

Dr hab. n. med. Ewa Kosior-Jarecka Dyplom lekarza medycyny uzyskany w Akademii Medycznej w Lublinie,...

Dr Marcin Przeworski

Dr Marcin Przeworski WYKSZTAŁCENIE 2019- specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu 2012- 2018- szkolenie specjalizacyjne...

Dr Mateusz Kominek

Dr Mateusz Kominek WYKSZTAŁCENIE i DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Obecnie -...

Dr Bartosz Potoczniak

Dr Bartosz Potoczniak WYKSZTAŁCENIE 2020 - uzyskanie tytułu specjalisty ortopedii i traumatologii narządu ruchu 2020...

mgr Elżbieta Kita

mgr ELŻBIETA KITA WYKSZTAŁCENIE 2019 – nadal – studia magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo na Wydziale...

Dr Małgorzata Latalska

    Dr Małgorzata Latalska WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE: Dyplom lekarza medycyny uzyskany w Akademii Medycznej w Lublinie,...

    mgr Aneta Paszko-Tomaszczuk

    "Jestem osobą kompetentną, ciepłą i pełną empatii, wykonującą swój zawód z pasją. Intensywna praca, szereg...

     


    Sprawdź możliwość wizyty on-line