Dr Piotr Kosior

WYKSZTAŁCENIE i DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu od 2010 roku,
 • starszy asystent Oddziału Urazowo-Ortopedycznego SPWSzS w Chełmie od 2005 roku,
 • starszy asystent Kliniki Ortopedii i Traumatologii SPSK-4 i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2003-2014,
 • tytuł doktora nauk medycznych Akademii Medycznej w Lublinie w 2007 roku po obronie pracy doktorskiej "Biochemiczne podłoże powstawania zmian zwyrodnieniowych chrząstki stawowej u chorych z uszkodzeniem stawu kolanowego.",
 • staż podyplomowy w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie 2002-2003,
 • studia Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie 1996-2002 z wynikiem bardzo dobrym,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie 1992-1996 z wyróżnieniem.
 • od 2018 roku członek towarzystwa AO Foundation Trauma
 • członek Europejskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopiii - ESSKA
 • autor kilkunastu prac naukowych z dziedziny ortopedii i traumatologii narządu ruchu

E-Konsultacja

Rocznie wykonuje ponad 400 zabiegów operacyjnych:

   • endoprotezoplastyka stawów biodrowych, w tym
     • endoprotezoplastyka całkowita bezcementowa i cementowana oraz z zastosowaniem trzpieni przynasadowych
     • endoprotezoplastyka połowicza
     • endoprotezoplastyka rewizyjna biodra
   • endoprotezoplastyka stawów kolanowych, w tym endoprotezoplastyka całkowita kolana
     • endoprotezoplastyka dwuprzedziałowa kolana
     • endoprotezoplastyka jednoprzedziałowa
     • endoprotezoplastyka stawu rzepkowo-udowego
     • endoprotezoplastyka rewizyjna kolana z zastosowaniem augumentów, trzpieni, półzwiązana i zawiasowa
   • artrodeza stawu kolanowego
   • artroskopia stawu kolanowego, w tym:
     • rekonstrukcje wielowięzadłowe
     • rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego i tylnego
     • rekonstrukcje więzadła pobocznego przyśrodkowego i kompleksu tylno-bocznego
     • resekcje i naprawy łąkotek
     • plastyka mozaikowa uszkodzeń chrzęstnych
     • implantacja membran kolagenowych w ubytkach powierzchni stawowej
     • centralizacje aparatu wyprostnego kolana
     • rekonstrukcje więzadła rzepkowo-udowego z transpozycją guzowatości piszczeli
     • refiksacje oderwanych fragmentów chrzęstno-kostnych powierzchni stawowej
     • leczenie jałowej martwicy kłykci z zastosowaniem indukcyjnych preparatów kościozastępczych i autologicznych czynników wzrostowych
   • artroskopia stawu ramiennego, w tym:
     • dekompresja przestrzeni podbarkowej
     • rekonstrukcje stożka rotatorów
     • tenolizy i tenodezy ścięgna głowy długiej m. dwugłowego ramienia
     • naprawy obrąbka stawowego
     • naprawy i rekonstrukcje więzozrostu barkowo-obojczykowego
   • artroskopia stawu łokciowego
   • artroskopia stawu skokowego
   • osteotomie korekcyjne kk. dolnej w leczeniu choroby zwyrodnieniowej i pourazowych deformacji kości
   • korekcje deformacji stępu i przodostopia, w tym palucha koślawego i sztywnego oraz deformacji palców
   • artrodezy stawu skokowego, skokowo-piętowego, stawów stępu, I stawu śródstopno-palcowego i stawów międzypaliczkowych palców
   • operacji odbarczenia nerwów obwodowych, w szczególności nerwu pośrodkowego i nerwu łokciowego (zespół kanału nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego, itp.)
   • naprawy i rekonstrukcje uszkodzeń ścięgien prostowników i zginaczy palców oraz schorzeń ich pochewek
   • artrodezy całkowite i częściowe nadgarstka i drobnych stawów rąk w leczeniu RZS i pourazowej artrozy nadgarstka
   • leczenie operacyjne złamań, w tym:
     • złamań kości długich z wykorzystaniem prętów śródszpikowych, systemów płyt i wkrętów
     • złamań śródstawowych z wykorzystaniem przeszczepów kostnych allo- i autologicznych oraz preparatów kościozastępczych
     • złamań okołoprotezowych kk. dolnych z zastosowaniem systemów rewizyjnych endoprotez oraz systemu płyt i kabli
     • leczenie zrostu opóźnionego i stawów rzekomych z zastosowaniem ortobiologii i przeszczepów chrzęstno-kostnych
     • złamań w obrębie miednicy
   • pokrywanie ubytków tkanek miękkich wolnymi przeszczepami skóry oraz płatami przeniesionymi np. płatem wyspowym lub Keystone
   • leczenie ortobiologiczne z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego, autologicznych białek p/zapalnych, tzw. komórek macierzystych szpiku i mezenchymalnych, hodowli komórkowych z chondrocytami