Dr hab. n. med. Ewa Kosior-Jarecka

  • Dyplom lekarza medycyny uzyskany w Akademii Medycznej w Lublinie, 2001 rok.
  • Stopień doktora nauk medycznych uzyskany na podstawie rozprawy pt: „Ocena poziomu tlenku azotu w cieczy wodnistej i surowicy pacjentów z jaskrą i jego związek z polimorfizmem genu endotelialnej syntazy tlenku azotu Glu298Asp”; Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie; 2006 rok.
  • Dyplom specjalisty w dziedzinie okulistyki; Państwowa Komisja Egzaminacyjna, Centrum Egzaminów Medycznych; Łódź, 2008 rok.
  • Dyplom European School for Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO) w dziedzinie jaskry; Lugano, 2017 rok.
  • Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskany w oparciu o cykl publikacji pt: „Ocena cech genetycznych i klinicznych jaskry normalnego ciśnienia”; Uniwersytet Medyczny w Lublinie; 2019 rok.