Dr Małgorzata Latalska

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE:

  • Dyplom lekarza medycyny uzyskany w Akademii Medycznej w Lublinie, 1998 rok.
  • Stopień doktora nauk medycznych uzyskany na podstawie rozprawy pt: „Badania nad występowaniem przeciwciał antyfosfolipidowych u chorych na jaskrę”; Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie; 2004 rok.
  • Dyplom specjalisty w dziedzinie okulistyki; Państwowa Komisja Egzaminacyjna, Centrum Egzaminów Medycznych; Łódź, 2005 rok.
  • Dyplom European School for Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO) w Lugano w dziedzinie jaskry w 2017 i schorzeń siatkówki w 2018 rok.
  • Obecnie główne zainteresowania obejmują diagnostykę, monitorowanie i leczenie chorób siatkówki, w tym powikłań cukrzycy.
  • Wykonuje iniekcje doszklistkowe w terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem oraz obrzęku plamki żółtej.
  • Związana z Kliniką Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Okulistyka w Lancecie

Specjalista okulista dr hab. n. med. Ewa Kosior-Jarecka rozpoczęła 14 maja 2019 roku przyjęcia pacjentów w gabinecie okulistycznym w Przychodni Lancet. Do końca 2019 roku pani doktor będzie przyjmować pacjentów...

Czytaj więcej