Dr Jaromir Jarecki

Wykształcenie :

 • 2018 Egzamin specjalizacyjny w zakresie rehabilitacji medycznej
 • 2010 Egzamin specjalizacyjny w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • 2008 Obrona pracy doktorskiej na temat: Ocena stężenia wybranych metaloproteinaz w płynie stawowym w przebiegu zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego. Tytuł : doktor nauk medycznych
 • 2006 - obecnie Asystent w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji UM w Lublinie
 • 2005 - obecnie Pracownik Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa w Chełmie
 • 2003-2006 Wolontariusz w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym WSS w Lublinie
 • 1995-2001 Akademia Medyczna w Lublinie wydział: lekarski tytuł: lekarz medycyny
 • 1990-1994 I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie.

Doświadczenie zawodowe :

 • 1996 r. Praktyka na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie.
 • 1997 r. Praktyka w Zakładzie Radiodiagnostyki Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie.
 • 1998 r. Praktyka na Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Praktyka na Oddziale Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka w Wojewódzkim Szpitalu nr 2 w Rzeszowie.
 • 1999 r. Praktyka na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego w Rzeszowie. Praktyka w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
 • 2000 r. Praktyka na Oddziale Ginekologii i Położnictwa Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.
 • 2001-2002 r. Staż podyplomowy w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie.
 • 2005 październik / listopad – Staż w Klinik für Orthopädie und Sportortopädie der Technischen Universität München pod kierownictwem prof. Reinera Gradingera
 • 2008 sierpień – Staż w LKH Stolzalpe Orthopaedic Dept. I Murrau Austria pod kierownictwem Doz. Dr. S. Hofmanna
 • 2015 wrzesień - październik - stypendium w Uniwersyteckim Szpitalu na Oddziale Ortopedii i Traumatologii w Bazylei pod kierownictwem Prof. Niklausa F. Friedericha - Szwajcaria - stypendium ESSKA DePuy Synthes Degenerative Joint Fellowship

 

 • Współautor podręcznika dla studentów medycyny pt "Ortopedia i Traumatologia", Wydawnictwo Naukowe Exemplum - Poznań 2017
 • Autor licznych publikacji i doniesień naukowych prezentowanych na zjazdach międzynarodowych oraz krajowych

Główne zainteresowania w ortopedii i traumatologii

Artroskopia stawów:

kolanowego - rekonstrukcje więzadłowe (ACL, PCL, kompleksu tylno-bocznego, MCL, ALL), uszkodzenia łąkotek, zespół bocznego przyparcia rzepki, uszkodzenia chrzęstne, OCD, zespoły fałdów maziowych oraz zmian w ciele tłuszczowym Hoffy, synowektomie

barkowego - niestabilności stawu ramiennego, uszkodzenia typu SLAP, uszkodzenia stożka rotatorów, uszkodzenia ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, zmiany zwyrodnieniowe ACJ, zespoły ciasnoty podbarkowej

skokowego - uszkodzenia więzadłowe, plastyka mozaikowa chrząstki, OCD, zmiany zwyrodnieniowe stawu skokowego

biodrowego - konflikt panewkowo-udowy, uszkodzenia obrąbka, choroby błony maziowej, ciała wolne, uszkodzenia chrzęstne, uszkodzenia więzadła głowy kości udowej

Protezoplastyka stawu kolanowego, osteotomie okołokolanowe, centralizacja aparatu wyprostnego

Chirurgia ręki - zespół cieśni kanału nadgarstka, zespół cieśni kanału Guyon, przykurcz Dupuytren’a, zespół de Qurvain’a, torbiele galaretowate, palce trzaskające, inne deformacje palców i śródręcza, martwice kości, uszkodzenie ścięgien prostowników i zginaczy

Chirurgia stopy - paluch koślawy, paluch sztywny, palce młoteczkowate

Urazy sportowe

 

Artykuły wybrane

 1. Masywna centralna zatorowość płucna pomimo stosowanej profilaktyki – opis przypadków na podstawie materiału Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji AM w Lublinie. Turżańska K., Piasecki J., Jarecki J., Hałasa-Majchrzak D., Bukowińska A., Czekajska-Chehab* E., Jabłoński M. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008
 2. Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego zmodyfikowaną metodą Puddu – doniesienie wstępne Jabłoński, J. Jarecki, M. Gorzelak The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2007
 3. Skręcenie stawu skokowego - problem lekarza rodzinnego czy ortopedy? (Ankle distortion - general practitioner's or orthopaedic surgeon's concern?) J. JARECKI, M. JABŁOŃSKI. Lekarz 2011 R. 15 nr 6 s. 67-74
 4. Epidemiology of primary gonarthritis in patients aged over 40 years. Jarecki Zdr. Publ.2009 t. 119 nr 2 s. 144-147
 5. Massive pulmonary embolism despite the applied prophylactics - case studies from Clinic of Orthopedics and Rehabilitation, Medical School of Lublin. (Masywna centralna zatorowość płucna pomimo stosowanej profilaktyki - opis przypadków na podstawie materiału Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji AM w Lublinie.) K.TURŻAŃSKA, J. PIASECKI, J. JARECKI, D. HAŁASA-MAJCHRZAK, A. BUKOWIŃSKA, E. CZEKAJSKA-CHEHAB, M. JABŁOŃSKI. Orthop. Trauma Surg. Relat. Res. 2008 nr 1 s. 35-38
 6. Anterior cruciate ligament reconstruction using Puddu method - preliminary report. (Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego zmodyfikowaną metodą Puddu - doniesienie wstępne.) M. Jabłoński, J. JARECKI, M. GORZELAK. Orthop. Trauma Surg. Relat. Res. 2007 nr 4 s. 28-36, bibliogr. poz. 22,
 7. Epidemiological analysis of the factors influencing meniscal lesions. Jarecki, P. Kosior, T. Kleczkowski, M. POLZ-DACEWICZ. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 4s. 1145-1147
 8. Influence of different environmental and epidemiological factors on type of meniscal lesion. Jarecki, P. Kosior, T. Kleczkowski M. POLZ-DACEWICZ.Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 1 s. 265-267

Sympozja i kongresy

 1. Operacyjna naprawa barku jako etap w jego rehabilitacji J. Jarecki, M. Kominek, D. Pikuła - sympozjum naukowo-szkoleniowe 30-lecie Rehabilitacji Uniwersyteckiej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, Lublin 2015
 2. Rehabilitacja po rekonstrukcji ACL w aspekcie neurofizjologicznym P. Malicki, J. Jarecki - sympozjum naukowo-szkoleniowe 30-lecie Rehabilitacji Uniwersyteckiej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, Lublin 2015
 3. Comparison Of Transtibial And Antero-Medial Portal Techniques In Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Results At 3 Years J. Jarecki, P. Kosior, L. Kozak, J. Walawski, T. Wnuk 15th EFORT Annual Congress London 2014
 4. The X-ray assessment of the transtibial and transportal tunnel positioning in the ACL reconstruction J. Jarecki, T. Wnuk, P. Kosior, L. Kozak, J. Walawski, 14th EFORT Annual Congress Stambul 2013
 5. Comparison of the early results of three different techniques of ACL reconstruction. Jarecki J. Kozak L. Walawski J. Kosior P. Wnuk T. Klebukowski J. 12th EFORT Annual Congress Copenhagen 2011
 6. Położenie kanałów kostnych w technice przezpiszczelowej oraz przezportalowej w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. WALAWSKI, T. WNUK, J. JARECKI, Ł. KOZAK.Ortop. Traumatol. Rehabil. 2012 vol. 14 suppl. 1 s. 61, XXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Rzeszów, 19-22 września 2012.
 7. Comparison of the early results of three different techniques of ACL reconstruction. J. Jarecki, P.Kosior 12th EFORT Annual Congress Copenhagen 2011
 8. Stężenie wybranych metaloproteinaz w płynie stawowym w pierwotnej chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych u kobiet. (MMP-3 and MMP-9 concentation in synovial fluid primary gonarthritis.) J. JARECKI, P. KOSIOR. Traumatol. Rehabil. 2008 vol. 10 supl. 2 s. 38-39, XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Poznań, 10-13.09.2008.
 9. Zastosowanie badania podometrycznego w ocenie stóp pacjentów po operacyjnym leczeniu skoliozy z wykorzystaniem przeszczepów autogenicznych ze strzałki. (Using of podoscopy technique in an assessment of the patients after scoliosis surgery with autogenic fibular transplantation.) GORZELAK, M. PENCUŁA, B. KŁAPEĆ, K. TURŻAŃSKA, P. GORZELAK, J. Jarecki, M. JABŁOŃSKI.Post. Rehabil. 2007 t. 21 supl. 5 s. 79-80, VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Łódź, 27-29.09.2007.
 10. Zabiegi rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego zmodyfikowaną metodą Puddu w materiale Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej w Lublinie. JABŁOŃSKI, J. JARECKI, M. GORZELAK, K. TURŻAŃSKA, P. CZUCHAJ, T. BLICHARSKI. W: VII Ogólnopolskie i IX Śląskie Sympozjum Chorób Kości i Stawów. Ustroń 15-17.06.2007. Streszcz. s. 26.
 11. Odległe (powyżej 10 lat) następstwa operacyjnego leczenia skolioz dla dolnych segmentów kręgosłupa lędźwiowego. S. ZABOREK, B. KŁAPEĆ, K. TURŻAŃSKA, D. MAJCHRZAK, J. JARECKI, M. JABŁOŃSKI. W: VII Ogólnopolskie i IX Śląskie Sympozjum Chorób Kości i Stawów. Ustroń 15-17.06.2007.