Dr Marcin Bąk

WYKSZTAŁCENIE:

2007-2013 Specjalizacja lekarska w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu realizowana w Oddziale Ortopedii i Rehabilitacji 1 Wojskowego Szpitala w Lublinie (2007-2008)oraz Oddziale Urazowo - Ortopedycznym z Chirurgią Kręgosłupa Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie (2008-2013).
2005-2006 Staż podyplomowy w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy.
1999-2005 Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
1995-1999 VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie.
1987-1995 Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego w Lublinie.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2008-nadal Młodszy asystent, następnie starszy asystent Oddziału Urazowo – Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.
2010-nadal Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska.
2013-nadal Prywatny Gabinet Ortopedyczny w Przychodni „Lekdent” w Chełmie.
2016-nadal Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Specjalistycznej Przychodni „Centrum” w Chełmie.
2014-2016 Starszy asystent Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
2012-2015 Poradnia Ortopedyczna w Centrum Medycznym Górnik w Łęcznej.
2012-2015 Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego w Stacji Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Chełmie.
2011-2013 Poradnia Urazowo – Ortopedyczna w NZOZ Almed Specjalistyczne Gabinety Lekarskie w Chełmie.
2010-2012 Lekarz dyżurny Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazowo – Ortopedycznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju.
2007-2008 Lekarz wolontariusz w Oddziale Ortopedii i Rehabilitacji 1 Wojskowego Szpitala w Lublinie.
2007-2008 Lekarz wolontariusz w Klinice Ortopedii i Traumatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
2005-2015 Żołnierz zawodowy lekarz, kolejno: lekarz sekcji medycznej, zastępca dowódcy plutonu medycznego, dowódca plutonu medycznego, zastępca szefa służby zdrowia, szef służby zdrowia w Ministerstwie Obrony Narodowej.

ZAINTERESOWANIA W DZIEDZINIE MEDYCYNY:

Leczenie operacyjne złamań z zastosowaniem nowoczesnych technik osteosyntezy ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń kości długich i stawów.
Choroby urazowe oraz wrodzone i nabyte deformacje stopy, stawu skokowo – goleniowego i goleni.
Leczenie operacyjne choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowego, kolanowego i skokowo-goleniowego.
Chirurgia ręki.

tel. +48 501 471 622

e-mail:

mbak@lancet-chelm.pl