W lekarskiej praktyce zabiegowej niezwykle ważna jest ocena efektów leczenia. Obiektywne określenie skuteczności zastosowanej metody terapeutycznej pozwala monitorować proces leczenia oraz wybierać te, które dają najlepsze wyniki. Również w Przychodni Lancet zdecydowaliśmy się na stopniowe wprowadzanie obiektywnej oceny klinicznej pacjentów, zwłaszcza u których rozważane jest leczenie operacyjne. Powszechnie stosowane na całym świecie ankiety ortopedyczne są szansą na porównanie różnych technik operacyjnych i odniesienie swoich wyników leczenia do innych operatorów. Zapraszamy do korzystania z przygotowanych przez zespół Lancetu formularzy po wskazaniu przez lekarza prowadzącego.


 

Podobne