W dniu 15.02.2021 dr Bartosz Potoczniak oraz piel. Elżbieta Kita prowadzili wykład online pt. „Urazowe ubytki tkanek. Robimy to po naszemu!”. Podczas webinarium poruszane były tematy opatrunków specjalistycznych, metod leczenia ran ostrych oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Przedstawione przypadki były okazja do zaprezentowania przypadków klinicznych, z którymi na co dzień spotykają się w pracy. Webinarium zostało bardzo pozytywnie przyjęte, a kolejne przed nami.


 

Podobne