Przychodnia Specjalistyczna Lancet świadczy usługi medyczne dla pacjentów z chorobami narządu ruchu i wzroku. Rocznie w placówce przeprowadza się ok. 6000 wizyt. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie i możliwość podnoszenia kwalifikacji przez współfinansowanie kursów i szkoleń związanych z działalnością przychodni.

Stanowisko:

Kierownik sekretariatu i rejestratorka medyczna

Zakres obowiązków:

 • udzielanie kompleksowej i rzetelnej informacji na temat zasad funkcjonowania Lancetu oraz świadczonych przez placówkę usług medycznych i ich cenniku,
 • dbanie o budowanie zaufania wśród pacjentów i bezpieczeństwo związane z poufnością informacji i ochroną danych osobowych i medycznych pacjentów (RODO),
 • rejestracja wizyty pacjentów (bezpośrednio w placówce, telefonicznie, mailowo i obsługa rejestracji on-line) oraz nadzór nad kolejnością przyjmowania chorych i obiegiem dokumentacji medycznej w placówce,
 • planowanie terminów wizyt, prowadzenie i stałe aktualizowanie kalendarza rejestracji oraz informowanie o zmianach w harmonogramach przyjęć lekarzy i odwołanych terminach,
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji medycznej pacjentów (kompletowanie dokumentów medycznych w wersji elektronicznej (skanowanie) oraz dołączanie ich do odpowiednich kartotek),
 • pomoc lekarzom w obsłudze elektronicznej zwolnień lekarskich, e-recept i e-skierowań
 • przyjmowanie wyników badań dostarczanych przez pacjentów i przekazywanie ich odpowiednim lekarzom oraz po konsultacji ich zwrot pacjentowi
 • wydawanie pacjentom i osobom upoważnionym wyników badań i dokumentacji medycznej,
 • prowadzenie ewidencji usług medycznych wykonywanych w placówce,
 • rozliczanie pacjentów i innych płatników w ramach prowadzonej przez placówkę działalności komercyjnej (wystawianie faktur i obsługa płatności za świadczone usługi prywatne),
 • przygotowywanie i rozliczanie harmonogramów czasu pracy personelu,
 • współpraca z personelem medycznym w celu stałego podnoszenia poziomu jakości świadczonych usług,
 • składanie zamówień na artykuły medyczne i biurowe wg monitorowanego zapotrzebowania
 • kontakt z księgowością,
 • obsługa poczty i odpowiadanie na zapytania interesantów, w tym urzędów np. ZUS,KRUS, NFZ
 • odbiór i nadawanie przesyłek kurierskich
 • utrzymanie porządku i czystości w poczekalni i gabinetach w okresach między pracą firmy sprzątającej
 • nadzór nad odbiorem odpadów medycznych i komunalnych i ustalanie z firmą sprzątającą harmonogramu pracy w zależności od potrzeb
 • bieżący kontakt z obsługą teleinformatyczną Lancetu w przypadku awarii sieci
 • pomoc w tworzeniu i prowadzeniu witryny internetowej Lancetu,
 • udział w konferencjach i szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe

Szczegóły umowy:

 • Tylko umowa z osobą prowadzącą lub zamierzającą otworzyć własną działalność gospodarczą (B2B),
 • Wynagrodzenie naliczane jako iloczyn stawki za godzinę pracy i godzin pracy,
 • Płatność realizowana w ciągu 7 dni na podstawie rachunku wystawionego i dostarczonego w ostatnim dniu miesiąca
 • Zakres godzin pracy w zależności od potrzeb, od minimum 80 do 180 godzin miesięcznie, po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu harmonogramu,
 • Ustalone w harmonogramie miesięcznym godziny pracy w przedziale od 8:00 do 22:00,
 • Stawka za godzinę pracy do negocjacji min. 24 zł brutto,
 • Pierwsza umowa na okres próbny 1 miesiąc, następne co 12 miesięcy

Kwalifikacje:

 • preferowane wykształcenie medyczne,
 • dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne ułatwiające komunikację i budowanie relacji z pacjentami i personelem medycznym,
 • życzliwy stosunek do pacjentów i wysoka kultura osobista
 • dobra organizacja i zarządzanie swoim czasem pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • wiedza z zakresu obsługi komputera i urządzeń dodatkowych (drukarka, skaner, kasy fiskalne) oraz nowych technologii wspierających zadania rejestratorki (np. serwis rejestracji on-line – https://e-rejestracja.mp.pl , system Empendium EDM – możliwe testowanie programu po instalacji wersji demo https://www.mp.pl/empendium/empendium_edm, obsługa MS Word, MS Excel, MS Power Point i MS Outlook oraz umiejętność korzystania z MS Onedrive),
 • preferowane posiadania prawa jazdy kat. B
 • preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • odporność na stres i sytuacje konfliktowe

Aplikowanie:

 • III etapy rekrutacji:
  • Przyjmowanie podań wraz z CV drogą elektroniczną na adres mailowy: pkosior@lancet-chelm.pl z tematem: „Rekrutacja” – do 21.03.2021 godz.12:00,
  • Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi osobami – 22.03-27.03.2021,
  • Negocjacja i podpisanie ostatecznej umowy – 29.03 – 31.03.2021.
 • Rozpoczęcie pracy 1.04.2021
 • CV z aktualnym zdjęciem ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji i doświadczenia, prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Podobne