Leczenie ran, niezależnie do przyczyny, stanowi wielodyscyplinarne wyzwanie terapeutyczne. Przewlekłe owrzodzenia troficzne, rany pourazowe i powikłane rany pooperacyjne wymagają często nawet wielomiesięcznego skojarzonego leczenia chirurgicznego, angiologicznego i internistycznego oraz terapii antybiotykowej. Prawidłowe opracowanie chirurgiczne rany  i jej zaopatrzenie z zastosowaniem specjalistycznych dedykowanych opatrunków, kompresjoterapii i terapii podciśnieniowej VAC, wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych to przedmiot zainteresowań specjalistów Gabinetu Leczenia Ran w Przychodni LANCET. Dr Bartosz Potoczniak i pielęgniarka Elżbieta Kita tworzą wyjątkowy na Chełmszczyźnie zespół zajmujący się ww. problematyką. Zdobyte doświadczenie i stale podnoszone kwalifikacje w licznych kursach oraz cierpliwość i zaangażowanie stanowią podwaliny stworzenia gabinetu. Pacjentów zapraszamy na konsultacje z wyborem odpowiedniej metody leczenia.