W dniach 22-23 lutego 2019 dr Piotr Kosior uczestniczył w sympozjum Orthopedic Technology & Innovation Forum (OTIF), zorganizowanym w Monachium przez firmę Arthrex, która jest wiodącym producentem implantów oraz narzędzi chirurgicznych stosowanych w medycynie sportowej i ortopedii.

Tematyka sympozjum poświęcona była aktualnym i nowym technikom leczenia operacyjnego urazów barku i kolana. Wykłady pierwszego dnia obejmowały zagadnienia pourazowej niestabilności stawu ramiennego, uszkodzenia stożka rotatorów oraz endoprotezoplastyki stawu ramiennego po wieloodłamowych złamaniach głowy kości ramiennej oraz w przypadkach tzw. nienaprawialnych uszkodzeniach stożka. Drugi dzień poświęcony był leczeniu operacyjnemu kolana z powodu niestabilności rzepki i dysplazji stawu rzepkowo-udowego, uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego czy uszkodzeń wielowięzadłowych. Część prelegentów prezentowała nowe techniki endoprotezoplastyki połowiczej i endoprotezoplastyki stawu rzepkowo-udowego oraz zagadnienia z osteotomii korekcyjnych kości udowej i piszczelowej w chorobie zwyrodnieniowej. Nie zabrakło również wykładów o nowych tzw. biologicznych metodach leczenia urazów i zmian przeciążeniowo-degeneracyjnych narządu ruchu z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego i komórek mezenchymalnych.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 200 ortopedów z całej Europy w tym ok. 20 z Polski.

 

Podobne