W zalanej strugami deszczu scenerii Beskidu Śląskiego dr Jaromir Jarecki, dr Łukasz Kozak i dr Piotr Kosior uczestniczyli w dniach 23-24 maja 2019 roku w zorganizowanym przez zespół Kliniki Św. Łukasza sympozjum poświęconym powikłaniom po zabiegach chirurgicznych barku. Wykładowcami dwu dniowego spotkania byli ortopedzi m.in. z Belii, Portugalii i Litwy. Poza ciekawymi wykładami najbardziej interesujące były transmisje "live" z sali operacyjnej. Największe wrażenie i przyczynę dalszych dyskusji wzbudziły operacje pokazowe rekonstrukcji w masywnym uszkodzeniu stożka rotatorów w wykonaniu dr Viktorasa Jermolajevasa z Kłajpedy oraz operacja artroskopowa wg Laterjet przewlekłej niestabilności stawu ramiennego  w wykonaniu dr Romana Brzóski z Bielska-Białej. Obecne, czternaste już bialskie sympozjum, jak wszystkie dotychczasowe, w których uczestniczyli lekarze Lancetu, wniosło cenne wskazówki i modyfikacje artroskopowych technik operacyjnych barku. Konferencja była również okazją do spotkania i wymiany doświadczeń zawodowych z kolegami zajmującymi się w swojej praktyce problematyką barku m.in. z dr Łukaszem Czuraszkiewiczem z Lublina.

Podobne