Dr Łukasz Kozak uczestniczył w kursie endoprotezoplastyki kolana w wiodącym ośrodku Stolzalpe w Austrii. Tematem kursu były aktualne możliwości pomocy pacjentom z chorobą zwyrodnieniową kolana w najtrudniejszych deformacjach oraz w niepowodzeniach po uprzednio wykonanych operacjach. Obecność naszego kolegi dr Władysława Rogały, kierującego na co dzień pracą Oddziału Ortopedii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, stanowiła dodatkową okazję do wymiany doświadczeń w zakresie trudnej protezoplastyki kolana. Mamy nadzieję że zdobyta wiedza przyczyni się do poprawy jakości życia naszych pacjentów z endoprotezami kolan.


 

Podobne