WINT to innowacyjna terapia celowana w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Działanie preparatu uzyskanego przy użyciu tuby Wint polega na wykorzystaniu białka Dickkopf-1 (DKK-1) jako naturalnego inhibitora szlaku Wnt, który aktualnie uważany jest jako jeden z głównych czynników odpowiadających za rozwój choroby zwyrodnieniowej.

 

Nadmierna aktywacja szlaku Wnt w chorobie zwyrodnieniowej prowadzi do:

 • stanu zapalnego błony maziowej
 • zmienionego metabolizmu chondrocytów
 • nasilenia degradacji białek macierzy zewnątrzkomórkowej chrząstki
 • remodelingu kości (m.in. tworzenie osteofitów)
 • apoptozy (śmierci) osteoblastów

WINT firmy BIOVICO Medical Biotech to tuba o unikalnych właściwościach fizykochemicznych, zawierająca aktywator płytek krwi. Płytki krwi są bogatym źródłem białka DKK-1. Odpowiednio indukowane i stymulowane aktywatorem mogą wydzielać zwiększone ilości tego białka.

Zwiększona ilość białka DKK-1 podana w formie iniekcji dostawowej prowadzi do inhibicji szlaku Wnt w tkankach stawu, co zmniejsza stan zapalny i degradację chrząstki stawowej.

Preparat WINT jest rekomendowany dla pacjentów z zaawansowanym stadium choroby zwyrodnieniowej o wysokim poziomie stanu zapalnego.

Zestaw zabiegowy WINT pozwala na uzyskanie blisko 6-krotnie większego stężenia białka DKK-1 w porównaniu z osoczem osób zdrowych. Dodatkowo w trakcie stymulacji płytek krwi uzyskuje się zwiększone stężenie cytokin anabolicznych i czynników wzrostu m.in. Il-8, VEGF czy IGFBP-1.

 

Uproszczony schemat procedury obejmuje:

 1. pobranie do strzykawki antykoagulantu (cytrynianu sodu) 1,5ml
 2. pobranie od pacjenta krwi żylnej w ilości 13,5 ml
 3. wymieszanie krwi z antykoagulantem
 4. napełnienie tuby zmieszaną krwią
 5. 10 minut aktywacji DKK-1 w tubie
 6. odwirowanie z siłą odśrodkową 1200RCF przez 5 minut
 7. pobranie 1 ml  preparatu ze skoncentrowanym DKK-1
 8. podanie preparatu do chorego stawu pacjenta

 

 

Podobne