Kolejny raz Klinika św.  Łukasza w Bielsku-Białej była organizatorem szkolenia z zakresu operacyjnego leczenia schorzeń barku w dniach 14-15 listopada 2018 roku. W wydarzeniu tym brał udział dr Marcin Bąk. Kurs prowadził wybitny specjalista chirurgii barku dr n med. Roman Brzóska. Pierwszy dzień spotkania opierał się na wyczerpujących wykładach i seminariach. Podczas wykładów omawiano problematykę związaną z barkiem zamrożonym czyli obkurczającym zapaleniem torebki stawowej, przednią niestabilnością stawu ramiennego, uszkodzeniem stożka rotatorów oraz zapaleniem głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia. Seminaria dostarczyły ciekawej dyskusji i wymiany własnych doświadczeń. Drugiego dnia kursu lekarze mieli doskonałą okazję uczestniczyć w zabiegach „live-surgery” wykonywanych przez prowadzącego. W trakcie operacji artroskopowych wykonywana była rekonstrukcja stożka rotatorów, naprawa przedniej niestabilności stawu ramiennego metodą BLS oraz operacja Latarjet. Ta ostatnia była najbardziej spektakularna.

Podobne