12 października dr Piotr Kosior uczestniczył w szkoleniu “Arthrex SVF Treatment Training” zorganizowanym w Arthrolab w Monachium. Kurs prowadzony przez Holendra Jorisa A. Van Dongen dotyczył teoretycznych podstaw i praktycznych zastosowań iniekcji mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej SVF oraz osocza bogatopłytkowego PRP w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Firma Arthrex od kilku lat prowadzi szereg badań w kierunku zastosowania rozwiązań ortobiologicznych w leczeniu chorób ortopedycznych zgodnie z hasłem: “wkrótce komórki zastąpią nóż” i mottem: “Helping surgeons to treat their patients better”. Na początku wprowadziła do swojego portfolio produktowego zestawy do otrzymywania osocza ACP, a ostatnio do pobierania i obróbki tkanki tłuszczowej zawierającej komórki macierzyste. Komórki macierzyste podawane w chorobie zwyrodnieniowej dostawowo wraz z aktywacją płytkowymi czynnikami wzrostowymi mogą w znacznym stopniu zmniejszyć dolegliwości bólowe chorego stawu nawet w zaawansowanych stadiach choroby zwyrodnieniowej w okresie oczekiwania na zabiegi endoprotezoplastyki.

Podobne