Przykurcz Dupuytrena

Przykurcz Dupuytrena to choroba rozcięgna dłoniowego ręki o nieznanej przyczynie, polegająca na jego zgrubieniu, tworzeniu guzków i pasm, prowadząc do przykurczu zgięciowego palców.


Wśród przyczyn przykurczu Dupuytrena wymienia się predyspozycję genetyczną. Częściej chorują mężczyźni, głównie w wieku 50-70 lat. Najczęściej proces chorobowy dotyczy V i IV oraz III palca, bardzo rzadko może występować w kciuku i II palcu. Bardzo często przykurczem objęte są palce obu rąk.  Niestety u ponad 50% chorych obserwuje się po leczeniu nawrót choroby. Powstaniu przykurczu sprzyja cukrzyca, ciężka praca fizyczna, palenie tytoniu.

Leczenie zachowawcze choroby Dupuytrena są rzadko stosowane ze względu na niewielką skuteczność. Do metod tych można zaliczyć radioterapię i falę uderzeniową ESWT. Stosuje się je w okresie przed- i pooperacyjnym celem zmiękczenia tkanki, poprawy gojenia i zapobiegania powstania nawrotu.

Leczenie operacyjne jest najczęstszą metodą leczenia przykurczu i polega na wycięciu bliznowato zmienionego rozcięgna dłoniowego i uwolnieniu przykurczu zajętych palców. Leczenie operacyjne niestety niesie za sobą ryzyko powikłań pod postacią martwicy skóry w okolicy rany pooperacyjnej, uszkodzenia nerwu palcowego.

Rzadziej stosowane metody do przezskórne przecięcie pasm rozcięgna, które przykurczają palec. Może ona być połączona z jednoczasową iniekcją komórek mezenchymalnych pochodzenia tłuszczowego (Lipogems). W mniej zaawansowanych stadiach przykurczu Dupuytrena stosuje się również podanie w formie leku - enzymu kolagenazy (Xiapex),  która trawi kolagen bliznowatej tkanki rozcięgna.

Jeśli podejrzewasz u siebie chorobę Dupuytrena skonsultuj się z lekarzem ortopedą z Lancetu. Umów się na wizytę przez kalendarz on-line >>> . Przed wizytą przygotuj spis aktualnie przyjmowanych leków, uwagi o uczuleniach i nietolerancjach, odszukaj dokumentację dotychczasowego leczenia.

Podobne