W marcu 2023 roku na Uniwersytecie Bazylejskim w Szwajcarii dr Piotr Kosior brał udział w międzynarodowym kursie iniekcji pod kontrolą USG na anatomicznych preparatach nieutrwalonych. Techniki iniekcji i terapie z zastosowaniem hialuronianów i osocza bogatopłytkowego zaprezentowane przez szwajcarskich specjalistów wzbudziły gorący entuzjazm wśród szkolonych lekarzy. Możliwość ćwiczenia ich podczas kursu stanie się dodatkowym impulsem do zaktualizowania i zmodyfikowania takiego sposobu leczenia chorób narządu ruchu w swojej praktyce. Bazylea, miasto Paracelsusa (uznawanego za jednego z ojców medycyny) powitała uczestników rozkwitającą wiosną i urokiem średniowiecznych kamienic, zachęcając do wielu rozmów nad Renem z poznanymi lekarzami.

Podobne