10 grudnia 2021 roku dr Jaromir Jarecki i dr Marcin Bąk na zaproszenie firmy Zimmer Biomet spotkali się w Oddziale Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego  w Krakowie z dr hab n med. Julianem Dutką, który był uprzejmy poprowadzić szkolenie z zakresu endoprotezoplastyki jednoprzedziałowej kolana Oxford. Spotkanie składało się z części teoretycznej i praktycznej. W trakcie wykładów docent Dutka dokładnie przedstawił kwalifikację pacjentów do takiej operacji, uwzględniając szczegółowo wskazania i przeciwwskazania do jej wykonania. Po części teoretycznej lekarze Lancetu brali czynny udział w operacjach implantacji endoprotezy jednoprzedziałowej Oxford. Docent Dutka podczas operacji przedstawił kolejne etapy założenia takiej endoprotezy i przekazał swoje cenne uwagi oraz sugestie dotyczące prawidłowego wykonania tej procedury. Możliwość czynnego uczestnictwa w operacjach z doświadczonym operatorem wpłynie w przyszłości na zastosowanie zdobytej wiedzy w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kolan.

Podobne