Lekarze udzielający konsultacji w Przychodni Lancet  oferują możliwość kierowania pacjentów do leczenia operacyjnego chorób i urazów narządu ruchu w ramach publicznej opieki zdrowotnej, finansowanej przez NFZ, w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym z Chirurgią Kręgosłupa SPWSzS w Chełmie. Warunkiem leczenia jest wpis w odpowiednią kolejkę oczekujących.

Innym rozwiązaniem może być leczenie poza NFZ  w szpitalu prywatnym Żagiel Med, MediSport i Medicos w Lublinie i NovenaClinica w Chełmie.

 


Kwalifikacja do leczenia operacyjnego odbywa się podczas wizyty lekarskiej.

Do postawienia ostatecznego rozpoznania i zaplanowania leczenia operacyjnego może być konieczne wykonanie dodatkowych badań obrazowych tj. rtg, USG, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego.

Niektórzy pacjenci, leczący się z powodu chorób przewlekłych, np. cukrzycy czy nadczynności tarczycy, mogą wymagać dodatkowych badań laboratoryjnych i konsultacji lekarzy innych specjalności.

Dodatkowym zaleceniem jest aktualne szczepienie przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B.

Badania przed operacją

Podstawowe badania laboratoryjne konieczne do zabiegu operacyjnego muszą być wykonane nie wcześniej niż 10-14 dni przed planowaną operacją. Do tych badań należy:

  1. Grupa krwi z oznaczeniem przeciwciał w surowicy
  2. Morfologia krwi
  3. Układ krzepnięcia (APTT i PT)
  4. Elektrolity (sód, potas)
  5. Parametry nerkowe ( kreatynina, mocznik)
  6. Glukoza
  7. CRP
  8. Ekg i rtg klp z opisem – u pacjentów > 65 rż. Lub leczonych pulmunologicznie i kardiologicznie

Przykurcz Dupuytrena

Przykurcz Dupuytrena to choroba rozcięgna dłoniowego ręki o nieznanej przyczynie, polegająca na jego zgrubieniu, tworzeniu guzków i pasm, prowadząc do przykurczu zgięciowego palców. Wśród przyczyn przykurczu Dupuytrena wymienia się predyspozycję...

Czytaj więcej

Łokieć golfisty

To choroba o podłożu zapalnym i zwyrodnieniowym analogicznym jak w przypadku łokcia tenisisty, lokalizująca się po przyśrodkowej stronie łokcia. Dotyczy przyczepów mięśni nawrotnego obłego i zginacza promieniowego nadgarstka do nadkłykcia...

Czytaj więcej

Łokieć tenisisty

Zwany również tendinopatią przyczepową mięśni prostowników nadgarstka i palców do nadkłykcia bocznego kości ramiennej jest najczęstszą przyczyną bólu łokcia. Częściej chorują mężczyźni, głównie w wieku ok. 40-50 lat. Przyczyną dolegliwości...

Czytaj więcej

Choroba de Quervaina

To schorzenie podobne do palca zatrzaskującego, obejmujące promieniową stronę nadgarstka, gdzie znajduje się wspólna pochewka ścięgien odwodziciela długiego i prostownika krótkiego kciuka. Najczęściej choroba związana jest z przeciążeniem i zmianami...

Czytaj więcej

Zespół kanału nadgarstka

Jest to najczęstsza neuropatia wynikająca z ucisku nerwu pośrodkowego w kostno-więzadłowym kanale na poziomie nadgarstka. Najczęściej chorują kobiety w wieku 40-50 lat. Czynniki predysponujące do powstania zespołu to nadwaga, niski...

Czytaj więcej

Palec zatrzaskujący

Bardzo częste schorzenie najczęściej obejmujące palec serdeczny i kciuk, ale również inne palce. Choroba częściej dotyczy kobiet, częściej występuje u osób chorych na cukrzycę i reumatoidalne zapalenie stawów. Nierzadko współistnieje...

Czytaj więcej

Podobne